To wielkie, kwadratowe pomieszczenie o powierzchni niemal 150 m2, z uwagi na swe rozmiary przywodzi na myśl sale karczem sądowych, znane z dworów sołeckich z terenu Dolnego Śląska. Pomieszczenie nakrywa strop o konstrukcji belkowo-wsuwkowej, wsparty na sosrębie. Podczas niedawnego remontu budynku okazało się, że w głębi gniazd po belkach stropowych tkwiły resztki spalonego drewna, pochodzące ze starszego stropu, zniszczonego na skutek pożaru.

Na wystrój kolorystyczny sali, wprowadzony w początkach XX w., złożyły się dwa pasy róż oraz różnorodne scenki pasterskie i biesiadne namalowane na słupkach międzyokiennych. Górny pas róż tworzył fryz podstropowy. Zachował się on w kilku miejscach sali. Dolny pas nie przetrwał, a jego pozostałości znajdowały się na kominie. Belki stropowe dekorowały czarne kropeczki, a na sosrębie był napis: Grüss Euch Gott Ihr Lieben Alle, bekomm's Euch wohl in meiner Halle! (Szczęść Wam Boże, Kochani, czujcie się dobrze w naszej sali).

„Pasterze” na filarze międzyokiennym: rekonstrukcja komputerowa oraz obecny stan w sali

Komputerowa rekonstrukcja dolnego pasa róż

Komputerowa rekonstrukcja górnego pasa róż

Obecny stan górnego pasa róż

Oprac.: Małgorzata Chorowska