Pierwotnie znajdowała się na tyle domu, tam gdzie obecnie jest zespół w-c oraz przechód. Było to pomieszczenie sklepione kolebkowo. Mocno osmolony otwór dymowy znajdował się w jednym z narożników sklepienia. Przed wojną w kuchni ustawiono piec chlebowy, po którym pozostały żeliwne drzwiczki, wyprodukowane w Bolkowie.  Obecnie są one eksponowane w wielkiej sali, na ścianie komina obłożonej czerwonymi kaflami piecowymi.  

Oprac.: Małgorzata Chorowska