Żaden z właścicieli wsi Heinrichau nie rezydował w niej na stałe. Budynek obecnej karczmy mógł być, co najwyżej siedzibą zarządcy folwarku lub dworem sołtysim. Tym bardziej zaskakuje obecność herbu możnej rodziny Zedlitzów na ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Glinnie, pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Herb Zedlitzów Szekla, o formie charakterystycznej zapinki, widnieje pod figurką modlącego się mężczyzny po prawej stronie ołtarza, natomiast po lewej widnieje figurka klęczącej kobiety i jej herb. Modlące się postaci wyobrażają zapewne parę fundatorów ołtarza.

Ten piękny zabytek, o cechach manierystycznych, ze względu na obecność w dekoracji ornamentu małżowinowo-chrząstkowego można ramowo datować na lata 1650-1680. Zapewne powstał on jednak już w 1654 r., w ramach podjętej wówczas rekatolicyzacji kościoła parafialnego. Ponieważ tego właśnie roku panem gruntowym Walimia i okolicy został Jan Christian Zedlitz jest prawdopodobne, że to jego herb i figurka znajdują się na ołtarzu. Nie da się jednak rozstrzygnąć z czyjej inicjatywy podjęto budowę domu w obrębie folwarku znajdującego się vis-à-vis kościoła. Nazwisko Zedlitz nie figuruje wśród właścicieli Glinna.   

Oprac.: Małgorzata Chorowska